Warmtepomp


Een warmtepomp maakt gebruik van warmte uit lucht en bodem(water). In de zomer houdt het warmtepompsysteem uw huis koel en s winters verwamt hij.

Warmtepompsystemen zijn duurzaam. Het rendement voor verwarming kan oplopen tot 140 procent. De bron van warmte is bovendien onbeperkt en kosteloos beschikbaar: grond- en oppervlaktewater, buitenlucht en ventilatielucht.

Een warmtepomp is in feite een omgekeerde koelkast. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de binnenkant van de koelkast, waardoor de temperatuur daalt in de koelkast. Het apparaat geeft de warmte af aan de lucht buiten het apparaat. Dat is ook te voelen aan de achterkant als de koelkast aanstaat. Als aandrijving voor verwarming in huis doet een warmtepomp ongeveer hetzelfde, alleen ontrekt het systeem dan warmte aan bijvoorbeeld bodemwater.

Werking Warmtepomp

In een notedop werkt een warmtepomp alsvolgt. Bodemwater of buitenlucht wordt geleid langs een vloeistof in de warmtepomp die op lage temperatuur al verdampt. Bij het verdampen neemt die vloeistof warmte op uit de warmtebron.

De pomp drukt vervolgens de vloeistofdamp samen. Daardoor stijgt de druk en neemt de temperatuur nog meer toe. De warmte wordt vervolgens langs bijvoorbeeld waterleidingen van een verwarmingssysteem geleid, en daaraan afgegeven.

Als de bodem de warmtebron is, pompt de warmtepomp grondwater omhoog. Dan wordt de warmte uit het water gehaald en het afgekoelde water weer teruggepompt. Weer andere warmtepompsystemen hebben een speciale collector op het dak. Ze onttrekken daar warmte aan de buitenlucht.

Energie besparing

Warmtepompen werken op elektriciteit of op gas. Maar de hoeveelheid benodigde energie is veel lager dan die van een gasgestookte HR-ketel. Het rendement van de installatie zelf, staat op warmtepompen genoteerd, achter de aanduiding COP.

COP staat voor Cofficint Of Performance. Achter COP staat altijd een getal. Dat geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft om te pompen en dergelijke. Een COP van n betekent dat de warmtepomp net zo veel warmte afgeeft als die aan energie opmaakt. De huidige elektrische warmtepompen hebben een COP tussen drie en vijf. Bij een COP van drie geeft de warmtepomp drie maal meer warmte af dan het nodig heeft; het rendement is dan 300 procent.

Putman B.V. biedt u:
Specialisten met specifieke warmtepompkennis;
Oplossingen op het gebied van woning- en utiliteitsbouw
Ervaring met warmtepomptechnieken
Subsidie kennis

Hieronder is te zien hoe een Warmtepomp werkt: